Volg en Like ons opĀ 

Image het gaat er wild aan toe in de Xinix. Een gekkenhuis. De Patatjes zijn in het vernieuwde Xinix aangekomen en zij gedragen zich als over het paard getilde rockstars. Gewoon omdat ze dat kunnen.
En de tsjiks love it. Al voordat ze ook maar één noot uit hun instrument hebben doen klinken staan de welgevormde ladies al te apegapen naar de in leder gestoken boys alsof de jongste dag is aangebroken en ze nog één kans hebben om wip wip wipperdiewip te doen en de uitverkorenen zijn de jongens van Patatje Metal. Ik dwaal af, maar zet door op de reeds ingeslagen weg.
Jullie weten het vast wel dat als de jongste dag aangebroken is, dat de Here Jezus komt neerdalen uit de hemel (tot nu toe niks godslasterlijks) en dan herrijzen de doden uit hun graf en marcheren achter Jezus aan naar de hemel (zoiets althans).
Nu kijk en nu wordt deze kleine detour duidelijk, de Patatjes zijn al ondoden. Zij zijn al uit de dood gewekt door hekserij gecombineerd met nanotechnologie. Dus als dat moment aankomt dan ... wat gebeurt er dan met de patatjes? Lopen ze achter de Here aan? Of juist de andere kant op? Of zijgen zij dan juist ter aarde neder, slechts een hoopje as en zand achterlatend in hun lederen kledij.
Dat dus ... Ingewikkeld is het niet maar zekerheid is ook niet geboden. Maar wij zijn allen bijeengekomen om te vernemen hoe het toch ging daar, in de Xinix, met Marco Borsatan en zijn kornuiten.
Eéns zij hun met metaal overgoten metalknallers de Xinix inslingerden werden de tsjiks glibberig vanonder en bewogen alle aanwezige heerschappen alsof een demonische macht zich van hen had meestergemaakt. Wacht.. zo was het ook. Evil, jongens. Gekkenhuisch zoals ik pleeg te zeggen.

Dat moois duurde dik anderhalf en langer moet je de mensen ook niet aan Patatje Metal blootstellen want dat is uitermate slecht voor hun gezondheid. Zij krijgen een mental meltdown. Een soort TIA en daarbij komt ook het bloed van langs hun oogbollen sijpelen. Heel naar allemaal, dus op een gegeven moment was het op.
Heel mooi was het wel, met al dat hitsige heupwiegen en al die pyrotechnics. Er zal nog lang overnagepraat worden. Met name over de nog in debet staande tosties.

Heel mooie plaatjes kun je op de Xinix-site bekijken!